Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SVARER: Jeg er  glad for at vi både øker antall flater til organisert idrett, og samtidig åpner en midlertidig Fysak hall. Det er bra for idretten, og bra for barn og unge i Åsane.

Barn og unge trenger et sted å drive med egenorganisert aktivitet i Åsane

Dersom den organiserte idretten i Åsane ikke er fornøyd med måten vi fordeler treningstiden er det tilbakemeldinger jeg vil ta med meg videre i møte med både idretten og Idrettsrådet. 

DEBATT: 

Fysakhallene er ikke bare er en møteplass, men også en plass hvor mange barn og unge driver med egenorganisert idrett. I Bergen er Fysakhaller blitt blant de mest brukte idrettsbyggene, med 220 000 brukstimer årlig. 

Jeg er veldig glad for at vi nå kan gjenåpne Åsanehallen for barn og unge, og bruke den som Fysak i en periode. For å finansiere rekkefølgekravene til Åsane Arena har bystyret bestemt at hallen og tomten den står på skal selges. Det har lenge vært kjent at den ikke skal tas i bruk av den organiserte idretten igjen.  

Kapasiteten i bydelen har med Åsane arena blitt forbedret med to nye flerbruksflater for den organiserte idretten. Idrettslagene som tidligere hadde treningstid i Åsanehallen har permanent flyttet sin aktivitet til Åsane arena, og de har fått tildelt tilsvarende og mer treningstid der. I tillegg har Vestland fylkeskommune bygget en ny flerbrukshall inklusiv basishall i forbindelse med at Tertnes videregående skole ble utvidet og rehabilitert. 

Byrådet vil fortsette å satse på den organiserte idretten i Åsane. Det bygges ny flerbrukshall i forbindelse med rehabiliteringen av Eidsvåg skole. Den er planlagt ferdig i 2024. Det er også satt av penger til konseptutvikling av ny flerbrukshall på Mjølkeråen. 

Jeg er  glad for at vi både øker antall flater til organisert idrett, og samtidig åpner en midlertidig Fysak hall. Det er bra for idretten, og bra for barn og unge i Åsane.

Samtidig har jeg forståelse for at Tertnes og noen av de andre idrettslagene i Åsane ønsker mer tid til å drive med idrett. 

I Bergen har Idrettsrådet fått ansvaret for å fordele treningstid. Jeg har allerede bedt dem om at Tertnes skal ivaretas når treningstiden i Åsane arena skulle fordeles for neste sesong. Dersom den organiserte idretten i Åsane ikke er fornøyd med måten vi fordeler treningstiden er det tilbakemeldinger jeg vil ta med meg videre i møte med både idretten og Idrettsrådet. 

Av idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog

Av

Åsane Tidende

red@aasanetidende.no

Andre saker