Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Eidsvåg-firmaet BMO Elektro AS har vunnet anbudet for drift av elektro-anlegg på riks- og europaveger i Bergens-området. Dette inkluderer blant annet 78 tunneler. (Akivfoto: Erik Madsen)

Åsanefirma tildelt storkontrakt

Eidsvåg-firmaet BMO Elektro AS har vunnet anbudet for drift av elektro-anlegg på riks- og europaveger i Bergens-området. Dette inkluderer blant annet 78 tunneler.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Kontrakten som i dag er signert gjelder drift av elektro-anlegg på riks- og europaveger i Bergen (E16, E39, riksveg 555 og riksveg 580), Bjørnafjorden (E39), Øygarden (riksveg 555), Vaksdal (E16), Voss (E16), Alver, Masfjorden og Gulen (alle E39).

Byggeleder Bjørnar Bodvin i Statens vegvesen opplyser at kontrakten er på 129 millioner pluss moms.

Bodvin forteller at kontrakten går over fem år, og starter 1. oktober i år.

– Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med 1 + 1 + 1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på 12 måneder.

Kontrakten dekker disse tunnelene

I Bergen er det snakk om 29 tunneler: Kiple, Harafjell, Lyderhorn, Lianakk, Nesttun, Hop, Skjoldnes, Troldhaug, Fjøsangerlokket, Mindelokket, Nygård, Damsgård, Fløyfjell, Munkebotn, Eidsvåg, Selvik, Glaskar, Eikås, Hordvik, Gaupås, Sætre, Bjørkhaug, Arnanipa, Takvam, Songstad, Romslo, Risnes, Rå og Sørås (de to sistnevnte åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn).

Kontrakten omfatter vanlige drift- og vedlikeholdsoppgaver for elektriske anlegg. Det er i hovedsak snakk om elektriske installasjoner i tunnel, vegbelysning, trafikktellepunkt og værstasjoner, skilt og bommer samt daglig gjennomgang av logg frå vårt overvåkingssystem.

Bodvin understreker at det ligger et strengt kontroll- og inspeksjonsregime knyttet til kontrakten.

– Slik sikrer vi oss oversikt over om anlegg må repareres eller skiftes ut, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Kort ventetid

Når Statens vegvesen jobber på det elektriske anlegget på riks- og europavegene, er det ofte nødvendig med trafikkdirigering – enten med dirigent eller trafikklys.

De fleste elektro-oppdragene gjør at trafikantene må vente maksimalt 15-20 minutter.

– Er det snakk om mer tidkrevende prosjekter, legger vi anleggstiden til nettene når det er minst trafikk. Vi har forståelse for at arbeid langs vegen kan være krevende for trafikantene. Men da er det samtidig viktig å minne om at det er nettopp dem vi gjør jobben for, slik at vi skal kunne ha trafikksikre veger også i fremtiden, presiserer Bodvin.

Og legger til:

– Vi oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å ta hensyn til våre entreprenører. De er der for å gjøre vår hverdag i trafikken trygg og framkommelig, og også de har noen de skal hjem til.

Av de 78 tunnelene i denne kontrakten, er det 16 som har to løp. Det er altså totalt 94 tunnelløp som er omfattet av denne kontraken.

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Andre saker