Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Steinestøveien med de titalls farlige utkjørslene må sikres så fort så overhodet mulig. Dette må gjøre med flere lysreguleringer og overgangsfelt. (Foto: Ove Landro)

To år kan være to liv

Når Vegvesenet i sin rapport beregner én dødsulykke på veien per år, betyr en tunnelutsettelse to liv tapt.

Igjen ser det ut til at beboerne langs Steinestøveien fra Vågsbotn til Nordhordlandsbroen må vente på Ringvei Øst og tunnel til Klauvaneset. Statens vegvesen har nemlig uttalt at byggestart for tunnelen trolig ikke blir før 2028, to år senere enn sist antydet. To år er kanskje isolerte ikke så lenge, men for de mange veiaksjonistene er det en evighet. Når Vegvesenet i sin rapport beregner én dødsulykke på veien per år, betyr en tunnelutsettelse to liv tapt. Dette er brutalt å tenke på, ikke minst for alle de som har opplevd å miste noen i en utforkjøring, frontkollisjon eller påkjørsel på den svært trafikktunge veien, med 28.000 kjøretøy i døgnet, men også for alle foreldre som har skolebarn på Hordvik- og Haukås skoler.

«Vi kan ikke godta ytterligere forsinkelser, og har bestemt oss for å intensivere aksjonene», sa Roy Heggelund til Åsane Tidende sist uke. Han er en av initiativtakerne til aksjonen for å få ny tunnel, og har kjempet i 30 år. 

Utsettelse eller ei, så må Steinestøveien med de titalls farlige utkjørslene sikres så fort så overhodet mulig. Dette må gjøre med flere lysreguleringer og overgangsfelt – en liten investering sammenliknet med to menneskeliv. Ja, det vil føre til langsommere trafikk, men hva betyr vel det når veien blir sikrer for de som bor i Åsane nord.

Sammen med mange titalls andre beboere langs veien har han gått fram og tilbake over gangfeltet på Hylkje det siste halvannet året, først daglig, så en gang i måneden. Det har i all hovedsak vært gjort på trafikkvennlige tidspunkt – inntil nå. For nå flyttes noen av aksjonene fra klokken 12.00 midt på dagen til rushtidene 07.00 og 15.00. Da lammer de trafikken på hele strekningen og trolig vil mange komme sent på jobb og sent hjem.

Men om ingen gir beskjed, skjer det heller ingenting. Derfor må Roy Heggelund, Jørund Vandvik, Christian Rolland og de andre ildsjelen fortsette å aksjonere får å få byggestart av tunell fra Vågsbotn til Klauvaneset i 2026 og ikke 2028. To år er kjempelenge i denne sammenheng.

Utsettelse eller ei, så må Steinestøveien med de titalls farlige utkjørslene sikres så fort så overhodet mulig. Dette må gjøre med flere lysreguleringer og overgangsfelt – en liten investering sammenliknet med to menneskeliv. Ja, det vil føre til langsommere trafikk, men hva betyr vel det når veien blir sikrer for de som bor i Åsane nord.

Heggelund har allerede antydet at de vil møte opp hos vegmyndighetene for å gi utrykk for sin frustrasjon og krav om strakstiltak.

Det håper vi de gjør. Vi tror også de kommer til å fortsette aksjonene, og trolig også øke effekten av dem inntil byggingen av tunnelen har startet.

Forhåpentligvis senest i 2026.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker