Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Her kan du følge byrådets budsjettfremlegging. Foto: Andrew M.S. Buller

Følg bybudsjettet direkte

Åsane Arena og flerbrukshallen i Mjølkeråen er blant flere prosjekter i bydelen som kan få midler.

Bystyrets første møte etter sommeren starter med at byrådet overleverer budsjettforslag 2023 og økonomiplan 2023-2026. Du kan følge møtet direkte i videovinduet over fra klokken 10.00.

Nytt lavterskeltilbud 

Noe av det som nå er offentliggjort, er at Åsane blir neste bydel ut som får tilbud om Ung Arena.

“Dette er et tverrfaglig lavterskeltilbud for unge mellom 12 og 23 år. Byrådet foreslår å love 5,2 millioner kroner til dette. Målet er at dette skal gi utsatt ungdom rett hjelp til rett tid”.

Vil sette av over 60 millioner til drift av Åsaheimen 

Det nye sykehjemmet i Åsane, Åsaheimen, skal settes i drift i 2023. Sykehjemmet vil ha 100 plasser. Byrådet anbefaler å sette av 67,9 millioner kroner til driften av den nye institusjonen. 

– Vi opprettholder prioriteringen av sykehjem, sier finnasbyråd Per-Arne Larsen (V), og varsler at byrådet vil gå videre med riving av Midtbygda sykehjem, som på sikt skal bygges sammen med nye Åsaheimen. 

Les mer her:

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Andre saker