Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FLERBRUKSHALL I MJØLKERÅEN: Med dagens budsjettforslag fortsetter fremtiden av flerbrukshallen i Mjølkeråen. (Arkivfoto: Erik Madsen)

Dette betyr bybudsjettet for Åsane

Fremdrift i arbeidet med å en flerbrukshall i Mjølkeråen, økt støtte til Åsane Arena og midler til drift av Åsaheimen. Dette er de viktigste sakene for Åsane bydel i bybudsjettet.

Byrådet har i dag lagt fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023. Driftsbudsjettet i 2023 er på 26 milliarder kroner. I økonomiplanperioden er det foreslått å investere for 13,3 milliarder kroner. 

 – Nødt til å kutte

– Vi lever i tøffe tider, og en urolig verden med økende priser har satt sitt preg på budsjettet. Handlingsrommet vårt har blitt mindre. Dette er et budsjett hvor vi sikrer og verner om de grunnleggende velferdstjenestene til folk. Samtidig har vi vært nødt til å kutte og utsette større investeringer i nye bygg, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Selv om byrådet har måttet kutte eller dytte på mange milliarder i nye prosjekter, er byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Pilskog, glad for at det var plass til noen gode nyheter for bydelen:

– I det som er et trangt budsjett er vi glade for at vi har klart å prioritere et løft for idrett, barn og unge. Det blir viktig i den tøffe tiden vi nå skal inn i. Jeg er spesielt glad for at Mjølkeråen idrettshall er inne og at vi får gitt et skikkelig løft i støtten til Åsane Arena, uttaler Linn Pilskog (Ap).

LØFT: – Jeg er spesielt glad for at Mjølkeråen idrettshall er inne og at vi får gitt et skikkelig løft i støtten til Åsane Arena, uttaler byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Pilskog, her sammen med byrådsleder Roger Valhammer.
LØFT: – Jeg er spesielt glad for at Mjølkeråen idrettshall er inne og at vi får gitt et skikkelig løft i støtten til Åsane Arena, uttaler byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Pilskog, her sammen med byrådsleder Roger Valhammer.

De viktigste Åsane-sakene

Dette er de viktigste sakene for Åsane:

Mjølkeråen idrettshall har kommet med i budsjettet: Åsane Tidende har i en rekke reportasjer skrevet om den alarmerende situasjonen for de nærmere 700 elevene på Mjølkeråen skole: Gymtimer utendørs, et bomberom og en liten gymsal er fasilitetene for skoleelevene og idretten i området forvørig. Med dagens budsjettforslag fortsetter fremtiden av flerbrukshallen i Mjølkeråen. 

Stor økning i støtten til Åsane Arena: Allerede i går ble det klart at Åsane Arena får tredbolet støtten fra 2,5 til 7,5 millioner kroner.  

Det nye sykehjemmet i Åsane, Åsaheimen skal i drift i 2023: Sykehjemmet vil ha 100 plasser. Byrådet setter av 67,9 millioner til drift av Åsaheimen. Det nye sykehjemmet som reises på kollen bak Midtbygda sykehjem, skal stå klar til innflytting i februar neste år. 

Åsane blir neste bydel som får tilbud om Ung Arena: Dette er et lavterskeltilbud for unge mellom 12 og 23 år som skal gi utsatt ungdom rett hjelp til rett tid. 

Andre budsjettnyheter som angår Åsane

Byrådet styrker budsjettrammen for helse- og omsorgstjenester i hjemmet med 60,1 millioner kroner i 2023. 

Byrådet vil gi 27 millioner kroner til barne- og avlastningshjem for barn og unge med alvorlig funksjonshemming.

Flere boliger for folk med utviklingshemming kan være oppe og gå i 2023.

Byrådet foreslår å øke satsene for sosialhjelp med 4,1 millioner kroner ekstra. 

Byrådet er bekymret for fravær i skolen, og bruker 3,2 millioner på å lage et team som skal jobbe mot fravær på skolene i Bergen.

Et krafttak for idretten: Byrådet øker støtten til private idrettsanlegg med 8 millioner, og øker støtten til barne- og ungdomsmidler i idretten med 2 millioner ekstra til 13 millioner totalt. 

Budsjettet blir endelig vedtatt i bystyrets møte i desember. 

Av

Ove Landro

ove.landro@aasanetidende.no

Andre saker