Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Fremtenkt og Ragnhild Nabben (bildet) inviterer til møte om Bybanen innad i Åsane. Det skjer i Åsane kulthus torsdag kveld. (Arkivfoto)

Inviterer til nytt folkemøte om Bybanen

Fremtenkt inviterer til nytt folkemøte, denne gangen om Bybanen, i Åsane kulturhus torsdag.

I disse dager ligger planene for bybane til Åsane ute på høring. Åsane Tidende har skrevet mye om banens påvirkning i Åsane og om valget mellom tunnel eller bane over Bryggen. Mye av debatten i sosiale medier, men også redaktørstyrte medier har følge Fremtenk handlet om nettopp Bryggen, men også buss og reisetider inn til Bergen senteum.

– I møtet på torsdag ønsker vi å fokusere mer på hva Bybanen betyr innad i Åsane. Med 5 stopp (Tertneskrysset, Åsane terminal, Åsane sentrum, Nyborg og Langarinden) og store investeringer i bolig og kontorbygg i tilknytning til utbyggingen, vil Bybanen ha stor betydning for utviklingen av bydelen, sier sier Sveinung Sundfør Sivertsen i Fremtenkt.

Torsdag 24. november fra kl. 18-20 inviterer Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til medvirkningsverksted i Multisalen i Åsane kulturhus der de spør: Hva kan Bybanen gi bydelen, og hvordan kan vi sørge for at den blir best mulig for flest mulig.

– Målet med møtet er en konstruktiv diskusjon av hvordan åsabuer ser for seg Bybane i Åsane: hva håper vi på, hva frykter vi, og hvordan kan Bybanen bli best mulig for flest mulig?, sier Sundfør Sivertsen.

Kommune og næringsråd kommer

Bergen kommune kommer for å fortelle om grunnlaget for bygging av bybane til Åsane og hva man har lært av linjene til Flesland og Fyllingsdalen, og Bergen næringsråd vil si litt om hva Bybanen kan bety for investeringer i Åsane.

Fremtenkt har mye erfaring med å arrangere medvirkningsmøter i Åsane.

– Dette er det ellevte i serien Fremtidens Åsane, forteller Ragnhild Nabben, også hun fra Fremtenkt.

I løpet av de to siste årene har hundrevis av åsabuer møttes for å diskutere ulike sider ved utviklingen i bydelen. Innspill fra disse arrangementene har blant annet påvirket kommunens arbeid med den overordnede planen for Åsane sentrum, Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler.

– Erfaringen så langt er utelukkende positiv, og både innbyggere og Bergen kommune er entusiastiske for denne måten å jobbe på, fortsetter Ragnhild Nabben. – Det har vært viktig å ha stor takhøyde i arrangementene, og det lager vi ved å bruke metoden fremtidsverksted.

Fremtidsverkstedet fungerer som et demokrati i miniatyr og styres av enkle regler: alle får komme til orde, samtidig som alle må respektere hverandres meninger. Slik legger Fremtenkt opp til konstruktive diskusjoner, også av kontroversielle tema som Bybanen.

Deltakelse er gratis, og det blir lett servering underveis. Arrangørene oppfordrer alle som er interessert til å melde seg på.

Påmeldingslenken finnes her: https://tally.so/r/mODEkK

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker