Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Denne strekningen blir nattestengt fra søndag kveld til onsdag morgen. (Bilde: Bergen Vann)

Nattestenger Morvikveien fra søndag til onsdag

Bergen kommune nattestenger Morvikveien mellom Viddalen og Morviklien fra søndag kveld til onsdag morgen.

Veien blir steng mellom klokken 22.00 om kvelden og 05.15 om morgenen. Dette fordi kommunen skal kople på en rekke private vann- og avløpsledninger til en ny hovedavløpsledning.

Bakgrunnen for det omfattende arbeidet som foregår, er at Mjølkeråen avløpsrenseanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. Bergen kommune skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevika. I den forbindelse etableres det en hovedavløpsledning /pumpeledning langs Morvikveien. Samtidig vil kommunen også fornye hovedvannledningen.  

Veien vil være åpen for beboere i Morviksanden.

Reisende med busslinje 3 må gå mellom stoppet i Viddalen og Morviklien i periodene veien er nattestengt. Trafikkdirigenter vil være på stedet for å gi veiledning og nødvendig informasjon. De vil også sørge for at passasjerene kommer direkte videre med ventende buss, informere Bergen kommune.

Det totale arbeidet i Morvik-området, som strekker seg fra Farvikveien/Ytre Morvik og Kollbudalen er antatt ferdig til våren/sommeren neste år.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker