Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DREPT: Sunniva Borgen ble bare 23 år gammel – som følge av at hun ble brutalt drept i sitt eget hjem på Myrdal 12. september i fjor. Foto: Sandor Dahl (arkiv) 

Sunnivas drapsmann anker straffeutmålingen

– Straffen som tingretten utmålte, er ikke i samsvar med rettspraksis.

Det sier advokat Torbjørn Kolås Sognefest til ÅT torsdag kveld. Han er forsvarer for mannen som ble 11. november dømt til 17 års fengsel for drapet på eks-kjæresten Sunniva Borgen. Dette var strengere enn aktors påstand, som ba om 16 års fengsel.

– Domfelte har valgt å anke straffeutmålingen. Det er således snakk om en avgrenset anke. Den straffen som tingretten utmålte er slik vi ser det, ikke i samsvar med rettspraksis. Dette var tydelig da tingretten utmålte markert strengere straff enn aktors påstand, sier Sognefest.

Forsvareren uttaler videre at dersom det skal etableres et nytt straffenivå for drap i Norge, bør dette skje etter signal fra enten lovgiver eller høyesterett. 

Sognefest varslet allerede ved domstidspunktet at hans klient ville bruke tiden fremover til å vurdere en eventuell avgrenset anke.

– I lys av at det ikke er tvil om straffeskyld er hovedspørsmålet i saken å utmåle rett straff. Når retten legger seg på ett år over statsadvokaten sin påstand, trekker dette i retning av at utmålet straff ikke er i samsvar med sammenlignbar rettspraksis, uttalte han den gang.

Les mer om saken her: 

Advokat Torbjørn Kolås Sognefest forsvarer 30-åringen. Foto: Sandor Dahl (arkiv)
Advokat Torbjørn Kolås Sognefest forsvarer 30-åringen. Foto: Sandor Dahl (arkiv)

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker