Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Prest i Åsane menighet, Arne Mulen har tatt et viktig initiativ for å få inn en lokal kvinnelig kandidat til stillingen som ny Biskop i Bjørgvin. (Arkivfoto)

Leder:

– Et viktig initiativ fra åsanepresten

Tidligere sokneprest i Åsane, nå prest i samme menighet har tatt et viktig initiativ for å få inn en lokal kvinnelig prest som kandidat til ny Biskop.

Tidligere i år startet arbeidet med å velge ny Biskop i Bjørgvin fordi Halvor Nordhaug går over i pensjonistenes rekker. Etter at det kom inn rundt 90 forslag til nominerte, har Bispedømmerådet kommet fram til fem kandidater. Dette er tre kvinner og to menn i alderen 51 til 59 år. Kun én i kvintetten er lokal. Nemlig domprost Gudmund Waaler.

Isolert sett veldig gode kandidater, ifølge Arne Mulen. Men åsabuen reagerte på at det var for få lokale kandidater, og ingen lokale kvinner. «En svakhet med nominasjonen», sa han, og viste til at det ved de syv siste bispenominasjonene i landet, alltid var to lokale kandidater.

Derfor har Mulen og andre initiativtakere gjort et viktig framstøt, og gjennom mulighetene for en supplerende nominasjon, sørger de nå for at det blir en ekstra kandidat, nemlig Kjersti Gautestad Norheim, sokneprest i Birkeland menighet.

Norheim er prestenes representant i bispedømmet. Hun er godt likt, og i følge Mulen en dyktig teolog som kjenner den norske kirke fra topp til bunn.

Når kirkerådet presenterer kandidatene 6. desember, er Norheim trolig en av disse.

Ved å ta i bruk supplerende nominasjon, sender ikke bare Arne Mulen og co. et signal om at det bør være en lokal, kvinnelig prest blant kandidatene. De bruker også sin medvirkning til å fremme en kandidat de mener er bra for Bjørgvin, som er godt likt av de andre prestene og som faktisk er prestenes representant i bispedømmet.

Med 100 underskrifter levert innen fredag 2. desember, viser de også at det er tyngde bak initiativet.

Og det spørs om ikke Kjersti Gautestad Norheim er blant de tre siste kandidatene når det offentliggjøres hvem som har fått flest stemmer 6. januar. Tilsettelse av ny Biskop skjer først 9. og 10. februar. 

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker