Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TROLIG MYE: – Vi vet at det er mange uregistrerte våpen rundt omkring i bydelen. Dette kan være arvegods eller noe en plutselig finner i kjelleren når man rydder huset etter noen som har gått bort, sier stasjonssjef ved Bergen nord politidistrikt, Torbjørn Mørk.

Nå vil åsanepolitiet ha våpenet ditt

Har du en uregistrert pistol, et gevær, ammunisjon eller andre våpen liggende hjemme? Da vil åsanepolitiet ha kontakt med deg.

1. januar ble våpenamnestiet innført over hele landet. Det betyr i praksis at om du har et uregistrert våpen hjemme, så kan du levere det inn på politistasjonen uten å bli straffeforfulgt.

– Det handler om bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

– Kan være arvegods

Trolig ligger det mange tusen våpen og mengder med ammunisjon lanet rundt.

– Vi vet at det er mange uregistrerte våpen rundt omkring. Dette kan være arvegods eller noe en plutselig finner i kjelleren når man rydder huset etter noen som har gått bort. I tillegg er det nok flere som har andre ulovlige våpen liggende, deriblant elektrosjokkvåpen eller kniver. Nå får man mulighet til å levere det til politiet uten å bli straffeforfulgt, sier stasjonssjef ved Bergen nord politidistrikt, Torbjørn Mørk til Åsane Tidende.

I 1996 kom det krav om å registrere hagler. Mørk understreker at amnestiet nå gjør at folk, som er i besittelse av slike skytevåpen, kan få disse etterregistrert.

Mulig å søke

Ifølge justisdepartementet viser erfaringen at det som regel er våpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Dette kan være tidligere uregistrerte våpen eller registrerte våpen fra dødsbo. 

Når våpenet er innlevert kan man søke om å få erverve det lovlig, få tillatelse til å selge det, eller få deaktivert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes. Dersom våpen leveres for destruksjon, kan dette gjøres anonymt.

Ved innlevering av våpen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen.

– Ikke kom med sprengstoff

Våpnene kan du ta med deg og levere hos Arna og Åsane politistasjon i åpningstiden som er mandag, onsdag og fredag mellom klokken 10.00 og 14.00.

– Har du mye, kan det være lurt å ringe oss på forhånd, sier Mørk.

Han har også følgende oppfordring.

– Pakk gjerne våpenet eller kniven inn papir, plast eller liknende. Å gå med et våpen åpenlyst, kan bidra til å skape frykt. Og det ønsker vi ikke, sier han.

– Hva med sprengstoff?

– Det tar vi ikke imot på stasjonen, men vi kan bistå med å uskadeliggjøre dette. Det må eierne betale selv.

Varer til 1. juni

Våpenamnestiet varer til 1. juni. 

Sitter en fremdeles med ulovlige våpen etter at våpenamnestiet avsluttes, risikerer man straff. Strafferammen for ulovlig befatning med skytevåpen er bøter eller fengsel inntil tre måneder for overtredelse av våpenloven. Grovere tilfeller straffes etter straffeloven med fengsel inntil seks år.

Men fram til sommeren slipper man det om man benytter seg av våpenamnestiet.Det er forøvrig fjerde gangen regjeringen innfører våpenamnesti. Første gang i 2003/2004 kom det inn hele 35000 våpen. I 2008 var tallet 13.000, mens åtte tusen våpen ble innlevert i 2017.

– Jeg anbefaler alle i vårt nedslagsfelt, Arna og Åsane om bruke denne muligheten, både for å bidra til et tryggere samfunn og for å unngå å bli straffeforfulgt, sier Mørk som understreker at man ikke trenger å ha adresse i nordre bydelen for å levere våpenet sitt her.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker