Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Forfallet og forsøplingen i Dalaelven har gått så langt at det trolig må titalls millioner til for å rydde opp. (Foto: Thomas Gangstøe)

Her stikker selv fiskene av

Vassdraget er en skam for bydelen slik det ser ut nå, en ubehagelig søppelplass av handlevogner, bildekk, sykler, el-løperhjul, bilbatterier og liknende. Det er ikke rart at selv fiskene stikker av. Og det blir dessverre verre for hver dag.

I Åsane Tidende 13. februar skriver bystyrerepresentant for MDG, Christine Henriksen Ødegård at Dalaelven ikke får den oppmerksomheten den fortjener og at vi må få bukt med forsøplingen. Ødegård, som vokste opp i bydelen, husker at elven var overgrodd og forsøplet allerede på 80-tallet. Likevel håper hun det er mulig å gjenoppbygge Dalaelven som den perlen den var da tidligere generasjoner både fisket og badet i vassdraget. For det gjorde faktisk besteforeldrene våre. De fikk laks på ti kilo og de dyppet beina langs elvebredden. I dag er det vel neppe særlig helsebringende verken å bade i Dalaelven eller bruke den vesle fisken som finnes der til noe. Tvert imot risikerer man vel både dårlig mage eller utslett på huden om man ikke holder avstand til vann og liv i det 14 kilometer lange vassdraget.

Som Ødegård minnes, så husker jeg også en morfar som en gang tok laks på 8-10 kilo, som vasset barbeint i elven og som satte seg ned langs elvebredden for å spise lunsj. Men jeg husker også at søppel og vegetasjon har preget Dalaelven siden 80-tallet.

Åsane Tidende er enig i at Dalaelven ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Vassdraget er en skam for bydelen slik det ser ut nå, en ubehagelig søppelplass av handlevogner, bildekk, sykler, el-løperhjul, bilbatterier og liknende. Det er ikke rart at selv fiskene stikker av.

Men det er gjort ryddearbeid fra tid til annen. Dalaelvens venner har fått midler og arrangert ryddeaksjoner på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. På Nyborg ble det til og med laget en tursti langs deler av elven, og i Bekkjarviken ble det rensket vegetasjon og satt opp benker. En liten stund så det ganske idyllisk ut ved de to nevnte steder. Dette var like etter at Åsane Tidende talte 54 handlevogner i elven, så det ble gjort en omfattende ryddejobb.

Ja, det var faktisk mulig å både bade og kose seg langs Dalaelven en gang i tiden. (Foto: Utlånt av Rolf Rolland)
Ja, det var faktisk mulig å både bade og kose seg langs Dalaelven en gang i tiden. (Foto: Utlånt av Rolf Rolland)

Men det er lenge siden. Uten kontinuerlig vedlikehold av vassdraget, gror det igjen og fylles opp av enda mer søppel og forurensing. Folk synes dessverre fortsatt det er gøy å kaste handlevogner eller el-løperhjul i elven. Det flyter av boss flere steder, noe som gjør terskelen for å kaste enda mer søppel i elven lavere.

Forfallet er så stort at det må settes av mange millioner for å tilbakeføre elven i noenlunde stand og årlige beløp for å holde den ved like. Samtidig bør det legges til rette for aktiviteter som blant annet padling, fisking og bading for å gi åsabuen et eierforhold til vassdraget. I dag er det ikke så mange som har et forhold til Dalaelven. Men det kan det fort bli om man gjør den til noe åsabuen kan være stolt av.

Vi heier på Christine Henriksen Ødegård i denne saken og håper hennes visjoner og tanker resulterer i en vedtatt sak i Bystyret. For det er mange som har slått et salg for det småekle vassdraget i nordre bydel ute at så mye som en handlevogn eller en sykkel har blitt fjernet.

Det som er gledelig er at Dalaelven også er med i et pilotprosjekt, hvor organisasjoner kan søke om midler til å rydde elven. Dette kan du lese mer om på aasanetidende.no,

Selv fisken virker å ha stukket av fra vassdraget som slynger seg gjennom størstedelen av bydelen. (Foto: Thomas Gangstøe)
Selv fisken virker å ha stukket av fra vassdraget som slynger seg gjennom størstedelen av bydelen. (Foto: Thomas Gangstøe)

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker