I Bergen er vi på vei til å gjøre et alvorlig feilsteg ved å erstatte det siste store, sammenhengende landbruksområdet til en gedigen motorvei. Tiårenes utvikling av Åsane har tidligere blitt omtalt som et «gedigent, bilbasert kjøpesenter bestående av mange mindre sentre», og det har blitt rettet ønsker om å gjøre Åsane mer menneskevennlig. Da gir det lite mening at flere av de grønne partiene i Bergen har gått inn for et vedtak om å legge større deler av den gjenværende matjorden i Åsane under asfalt.

I Åsane har vie det som er Bergens største sammenhengende landbruksområde, som strekker seg mellom grensen til Arna, frem til Vågsbotnen. Bøndene som bor og arbeider på området som omfatter Vågsbotnen, Blindheim og Haugland er ansvarlig for over en femtedel av all matproduksjon i kommunen. Midt i en tid der vi har sett hvor viktig matsikkerheten er, ønsker altså Statens vegvesen å asfaltere denne strekningen. Statens vegvesen tenker vei, og ser at dette er den billigste måten å realisere Ringvei øst, men tenker ikke på at matjord alltid er best egnet for utbygging.

Behovet for en tunnel som kobler Nordhordlandsbroen sammen med resten av byen er grunnen. Man kan gjerne tenke seg at dette er et tilfelle hvor man må ofre det ene for å få det andre. Men det stemmer ikke.

Statens Vegvesen har utredet en rekke alternativer, deriblant flere store deler av veien i tunnel , og sparer landbruksarealene og samfunnene. De har at på til kommet frem til at disse alternativene er bedre når det kommer til naturinngrep, støy og forurensning. Alternativet N3b med kryssprinsipp D vil sørge en tunell nord til Nordhordlandstunnelen, og sørget for et sammenhengende grøntareal mellom Vågsbotnen til Haugland.

Det eneste stedet hvor Statens vegvesens alternativ kommer bedre ut er på umiddelbare kostnader, men her er det ikke medregnet de samfunnskostnadene som kommer av økt import og fraflytting. De har heller ikke regnet med de kostnadene som sannsynligvis kommer til å dukke opp når de skal grave opp igjen den gamle bossfyllingen ved Kråvasslia.

For et år siden sa byrådet at deres vedtak om å gå inn for Statens vegvesen sitt alternativ, men inntil videre kun frem til Vågsbotnen, var å ha reddet landbruket og samfunnet på Blindheim og Haugland. I realiteten har de spilt bort alle kortene sine, og gjort akkurat som Statens Vegvesen ønsker. Om dette vedtaket blir gjennomført, finnes det ingen annen måte å bygge motorveien videre til Arna på uten å legge den gjennom dalen i dagen.

I beste tilfellet vil forslaget gjøre det resterende av Vågsbotn om til et gedigent spagettikryss, sikre at det gjenværende av kulturlandskap og jordbruksareal i området raseres.

I verste tilfellet har de ømt bygden til døden, gjennom å sementere Statens veivesen sitt forslag om å legge en firefeltsmotorvei igjennom Blindheim og Haugland. Disse planene vil om realisert rasere det største sammenhengende jordbruksarealet i Bergen, et jordbruksområde som per dags dato står for 20 % av byens matproduksjon.

Et nytt byråd må vise ryggrad, og sørge for at tunnelinngangen legges på Eikås, og at prosjektets fokus flyttes over til å spare natur og reisevei, heller enn å spare det som i lengre løp blir småpenger. Forslaget til daværende byråd (Ap, Venstre, KrF og MDG) og Statens Vegvesen har i realiteten dømt beboerne på Blindheim og Haugland til enda flere år med usikkerhet om de har en fremtidig på gårdene sine, hvor de kan oppdra barna sine, eller om stedet de kaller et hjem vil bli nok en utvidelse av asfaltjungelen Åsane.

I disse usikre tide må vi også sikre matsikkerheten i Bergen, og det innebærer å spare de delene av Åsane som fremdeles kan dyrkes mat på. Alternativet er en by med mindre matjord, mer asfalt, og mindre liv.

Nordhordalandstunellen må bygges, og Alternativet N3b med kryssprinsipp D, som legger inngang på Eikås og veien i tunnel, må derfor gjenreises!

Henrik Madsen, 6. kandidat for Rødt Bergen

Mona Khateeb, 7. kandidat for Rødt Bergen

Oliver Malmström, 11. kandidat for Rødt Bergen

Jonas Svendsen, 15. kandidat for Rødt Bergen